Inbreng schriftelijk overleg : Jaarverslag en slotwet 2021

De vergadering is geweest

29 juni 2022
12:00 uur
Herziene convocatie in verband met omzetten wetgevingsoverleg in schriftelijk overleg. 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Kamerstuk 36100-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 36100-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 36100-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake beantwoording vragen V-100 over thema Inzet op klimaat en klimaatfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Proces en meldingen omtrent fraudezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling april 2021 - maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie (Kamerstuk 35925-XVII-41) en appreciatie Onderzoeksrapport Werkveld Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data