Commissiedebat : IVD-aangelegenheden

De vergadering is geweest

29 juni 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • F. Azarkan (DENK)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • K. Arib (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verstoring activiteiten van een Russische inlichtingenofficier richting ICC

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; ’s-Gravenhage, 22 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Klacht Bits of Freedom bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de ‘sleepwet’ stemde

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openbaar jaarverslag 2021 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Spionage via social media

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 1 januari tot en met 31 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; Madrid, 23 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op CTIVD-rapport 75 over de inzet van kabelinterceptie door de AIVD en de MIVD; de snapshotfase

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Impact coalitieakkoord en stand van zaken wijziging Wiv 2017 (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het CTIVD-rapport 74 over Automated open source intelligence (OSINT)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarplan AIVD 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken over de analyse uitspraken EHRM en ratificatie Conventie 108+

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het CTIVD-rapport verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel

  Te behandelen:

  Loading data