Commissiedebat : Sportbeleid

De vergadering is geweest

29 juni 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 6 minuten per fractie in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • V. Maeijer (PVV)
 • M. van Nispen (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Invulling amendement over financiële steun Thialf

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang 'Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’ 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Modelstudie impact sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Internationaal statement naar Rusland en Belarus op sportgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies van de Nederlands Sportraad over de doorontwikkeling van de paralympische topsport, getiteld ‘Gelijkwaardig en inclusief’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van 2 december 2021, over zwemvaardigheid en zwemveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren (Kamerstuk 35925-XVI-140)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over het verwezenlijken van een sportwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de positie van het kabinet inzake het WK voetbal in Qatar en de stappen om de mensenrechtensituatie onder de aandacht te brengen en te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beweegbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het advies van de Nederlands Sportraad over de doorontwikkeling van de paralympische topsport, getiteld ‘Gelijkwaardig en inclusief’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  (Top)sportbeleid 2022 en verder

  Te behandelen:

  Loading data