Commissievergaderingen

Woensdag 29 januari 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2020

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Handelsbevordering

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

(On)betaalbaar wonen voor middeninkomens

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

GGZ

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 30 januari 2020)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Terrorisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang Verkeersverdelingsregel Lelystad Airport

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek vh lid Westerveld om bijzondere procedure te mogen organiseren inzake gesprek met Initiatiefnemers van Samen naar School-klassen op 5 februari a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Inburgering en integratie (wordt verplaatst naar 5 februari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing door Tilburg University over een institutioneel-vergelijkende studie* van bindend-correctieve referendumdesigns in het buitenland, en hoe deze relevant zijn voor de discussie over het bindend-correctief referendum in Nederland

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen...

Technische briefing
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

GGZ (verplaatst naar de ochtend)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Uitvoerbaarheid Wvggz (zie 28 januari)

Petitie
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting van artikel 11 Financiering staatsschuld van hoofdstuk IXA Nationale Schuld over de periode 2016-2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Vliegen boven conflictgebieden

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

MARS Nederland inzake duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsbrief drugspreventie - 24077-456

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging - 23235-194

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Kernwapenbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK).

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Woondeals

Algemeen overleg
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Natuur

Vergadering
Schaepmankamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Onderzoek Technopolis naar publieke geoormerkte investeringen in sleuteltechnologieën (TK 33009-72) agenderen voor AO Kunstmatige Intelligentie en Sleuteltechnologieën

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Jansen (PVV) om een technische briefing te houden over het Coronavirus

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Medische Keuringen (tot nader order uitgesteld in verband met overlap met plenaire agenda)

Algemeen overleg
Geannuleerd