Algemeen overleg

Handelsbevordering

Algemeen overleg: "Handelsbevordering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 januari 2020, over Handelsbevordering
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Handelsbevordering d.d. 29 januari 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op de motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China (Kamerstuk 35207-5) en op de motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 35207-15)

Te behandelen: