Algemeen overleg

Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK).

Algemeen overleg: "Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK). "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) op 29 januari 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 januari 2020, over interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK).

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten