29
jan
Live debat
Vanaf 15:00
Algemeen overleg

Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK).

Algemeen overleg: "Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK). "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) op 29 januari 2019

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

3
Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 november 2019, over brief het wegmoffelen van cijfers van criminaliteit door asielzoekers

Te behandelen: