29
jan
Besloten debat
29 januari 2020 10:00
E-mailprocedure

Verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs

E-mailprocedure: "Verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:31
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 16:14
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Van den Berge (GroenLinks-fractie) en Van Nispen (SP-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 29 januari a.s. om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Berge, N.
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 16:01
Aan: Hessing-Puts, Brechje
CC: Dijk van D.P. 
Onderwerp: Verzoek voor e-mailprocedure
 
Geachte griffier, beste Brechje en Ellen,
 
Graag wil ik mede namens collega van Nispen (SP) de volgende procedurevoorstellen per e-mail aan de collegae voorleggen:
  1. De Minister verzoeken voor het einde van deze week een kabinetsreactie te sturen op de rechterlijke uitspraak van vandaag over de forensische zorgtarieven: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Tarieven-voor-forensische-zorg-kunnen-niet-ongewijzigd-in-stand-blijven.aspx
  2. De Minister verzoeken de schriftelijke vragen van collega van Nispen over forensische zorgtarieven zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind deze week, te beantwoorden: http://parlisweb/parlis/document.aspx?Id=39968591-c0e9-49b8-a7ec-6db4f26ca58a
  3. De kabinetsreactie en antwoorden op de schriftelijke vragen agenderen voor het AO TBS / gevangeniswezen volgende week.
 
Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Vriendelijke groet,
Niels van den Berge
Tweede Kamerlid GroenLinks
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs op 29 januari 2020

Agendapunten