Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

GGZ (verplaatst naar de ochtend)

Algemeen overleg: "GGZ (verplaatst naar de ochtend)"Deze vergadering is verplaatst naar 29 januari 2020
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg - GGZ - 29 januari 2020 - 13.30-17.30 uur- overleg 1 uur verlengd en agendapunten toegevoegd