Algemeen overleg

GGZ (verplaatst naar de ochtend)

Algemeen overleg: "GGZ (verplaatst naar de ochtend)"Deze vergadering is verplaatst naar 29 januari 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg - GGZ - 29 januari 2020 - 13.30-17.30 uur- overleg 1 uur verlengd en agendapunten toegevoegd