Commissievergaderingen

Woensdag 25 oktober 2023

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 147th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Luanda Angola

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 08:00 - 09:00 uur

IPU - Vergadering 12 Plus Groep

Vergadering
Luanda, Angola

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt omgezet naar een SO)

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Uitreiking van het rapport over de vuurwerkramp Enschede (zal geen doorgang vinden)

Gesprek
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Maatschappelijke diensttijd

Commissiedebat
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek agressie en geweld tegen beroepsgroepen met een publieke functie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Negende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de eerste helft van 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Ruimtevaart (informeel) d.d. 6-7 november 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:15 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Luchtvaart

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

ODA-systematiek

Technische briefing
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi (WFP) (uitgesteld tot na het verkiezingsreces)

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Zoönosen en dierziekten VERPLAATST/vervroegd naar 6 september

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Iran

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Ziekenhuiszorg

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoeken kosten en baten PGB2.0

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) over literatuuronderzoek kennisthema Menselijke maat

Technische briefing
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Adviesrapport 'Elke regio telt!'

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal