Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • E.S. Akerboom (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek LandschappenNL tot aanbieding petitie 'Zet in op landschap, omwille van een rijke & beleefbare natuur, een vitaal platteland en een klimaatbestendig Nederland' d.d. 30 januari 2023

 4. 4

  Uitkomst EU stemming van 13 oktober 2023 inzake glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gebruik middel Racumin Foam

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken derogatiecontroles 2023 en bufferstroken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicaties oneigenlijk grondgebruik GLB

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken en vaccinatie blauwtong

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van het lid Eppink over het agenderen van de mensenrechtenschendingen in de Chinese visserijsector (Kamerstuk 21501-32-1588)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Strategisch Kader Biociden en stand van zaken programma IPM-knaagdierbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 14 maart 2023)
  • Debat over het rapport van de Universiteit van Amsterdam over ammoniak en piekbelasters en onderzoek door de NOS over uitkopen (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 21 september 2023)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)
  • Debat over de stemonthouding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de stemming over glyfosaat in Brussel (aangevraagd door het lid Bromet (GroenLinks) op 17 oktober 2023)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten:
  • ma 13-11-2023 - Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 20/21 november en Landbouw- en Visserijraad 11/12 december 

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie (18 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (3 stukken op de agenda) 
  • Commissiedebat NVWA (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (1 stuk op de agenda)
  • Schriftelijk overleg EU-LNV (4 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • ntb - Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • ntb - Werkbezoek MosaMeat
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb - Werkbezoek aan de Proefdierfaciliteit NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
 13. 13

  Appreciatie van de motie van het lid Beckerman c.s. over het besluit inzake de gaswinning bij Ternaard niet langer uitstellen (Kamerstuk 35334-267) en motie van het lid Beckerman c.s. over het herzien van de Nedmagvergunning (Kamerstuk 35334-268)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Appreciatie motie van het lid Van der Plas over zich uitspreken voor subsidiariteit en landenspecifieke doelstellingen inzake bodemkwaliteit en -monitoring (Kamerstuk 21501-32-1584)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Standpunt inzake hernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  SCoPAFF-vergadering over regelgeving voor gewasbescherming op 12 en 13 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage internationale visitatiecommissie over College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de recente aandacht voor het Ctgb in de media

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-32-1585)

  Te behandelen:

  Loading data