Commissiedebat : Ziekenhuiszorg

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J.P. Dijk (SP)
 • T.J. Bushoff (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Monitor medisch-specialistische zorg 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken toegankelijkheid medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitor Patiëntveiligheid Zelfstandige Behandelcentra

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat in het ziekenhuis in Bonaire code oranje is afgegeven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Hartwig Medical Foundation over 'Uitvoering moties Van Brenk en Sazias over de uitgebreide DNA-test voor patiënten met uitgezaaide kanker opnemen als te vergoeden zorg (Kamerstuk 35383-4) en Den Haan en Kuiken over uitbehandelde kankerpatiënten met een nog goede conditie toegang geven tot uitgebreide moleculaire diagnostiek (Kamerstuk 29477-716)'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  NZa monitor 'Toegankelijkheid van Zorg' en RIVM rapport 'De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de coronapandemie'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Signalement passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Analyse impact concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen van de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Definitief besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tweede voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Derde voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Transformatie passende zorg en medisch specialistische bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenwerking en mededinging in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie brandbrief van de gemeente Zoetermeer over behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over het voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven (Kamerstuk 32012-49)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kapitaallasten umc’s

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage 'Tijdkritische aandoeningen'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het onderwerp kapitaallasten met een uitsplitsing naar de Cure en de Care

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kwaliteit en toegankelijkheid van hoogcomplexe medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data