Commissiedebat : Luchtvaart

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Herziene convocatie commissiedebat Luchtvaart op 25 oktober 2023; agendapunt toegevoegd

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.


Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur EU-slotverordening
• reactie regering op rapporteur EU-slotverordening
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn regering
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn regering

 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Plas over een leidende rol nemen in het gelijktrekken van het beleid voor ontheffingen in de 20 kilometerzone rondom Schiphol (Kamerstuk 31936-885)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Arrest gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep KLM c.s./IATA e.a. versus de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Luchtvaart van 27 juni 2023, over afschrift van een schriftelijk overleg aan de Eerste Kamer inzake stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviesnotitie Nationale Adviesgroep Cabinelucht over kennisvergroting en bewustwording kwaliteit cabinelucht bij luchtvaartpersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beëindigen anticiperend handhaven en start notificatiefase balanced approach-procedure Hoofdlijnenbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vliegtuig op Schiphol in het kader van EU sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie op brief VNC en FNV Cabine inzake behoud werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vijfde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Leefomgevingskwaliteit luchthavens van nationale betekenis

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Natuurvergunning Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport De luchtvaart centraal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang op een viertal luchtvaartonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toelichting waarom natuurvergunning Schiphol niet kon wachten; reactie op vraag ingediend tijdens het Tweeminutendebat Luchtvaart op 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vervolgproces programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data