Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
12:15 - 13:00 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissieregeling van werkzaamheden procedurevergadering d.d. 25 oktober 2023

  Geen punten aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten commissie

  Verkiezingsreces: vrijdag 27-10-2023 t/m woensdag 22-11-2023
  • di 14-11-2023 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • wo 15-11-2023 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 07-12-2023 13.30-14.15 Procedurevergadering
  • ma 11-12-2023 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
  • wo 13-12-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 
  • do 21-12-2023 13.30-14.15 Procedurevergadering
  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
  • do 18-01-2024 15.00 - 17.30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • week 5 van 30-1 t/m 1-2 2024 Behandeling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 
  • do 01-02-2024 10.00 - 14.00 Jaarlijkse Ambassadeursconferentie 
  • do 01-02-2024 16.00 - 18.30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 15-02-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse zaken Handel  
  Voorjaarsreces: vrijdag 16 februari 2024 t/m maandag 26 februari 2024
  • do 25-04-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking  
  Meireces: vrijdag 26 april 2024 t/m maandag 13 mei 2024
  • wo 29-05-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel  

  Ongeplande activiteiten voor na verkiezingsreces:
  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (met min. BuHa-OS en min. BuZa) 
  • Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie 
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan 
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie 
  • Technische briefing systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting 
  • Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties 
  • Rondetafelgesprek Handel en Klimaat  
  • Gesprek digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi 
  • Bijzondere procedure Amnesty International voor vertoning van documentaire 'Esther and the law'
  • Gesprek met Nederlandse Watergezant
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
 4. 4

  Overzicht procedurevergaderingen van januari tot zomerreces 2024

  • do 18-01-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 01-02-2024 14.30 - 15.15 Procedurevergadering (eenmalig andere tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie) 
  • do 15-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 29-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 14-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 28-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 11-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 25-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 16-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
 5. 5

  Tabellen Ontwerpbegroting BHOS 2024 (Kamerstuk 36410-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de Jaarvergadering van de Wereldbank van 9-15 oktober 2023 (Kamerstuk 26234-281)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Update humanitaire hulp Palestijnse gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Situatie in Soedan en de humanitaire crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over meer centrale coördinatie voor particuliere initiatieven bij een volgende ramp op basis van lessen getrokken uit rampen in Turkije en Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de NCP-analyse van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aan de hand van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-02-2735)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tussen 6 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  • 2023Z17310 Aan min. BuHa-OS - Verzoek kabinetsappreciatie van het interim EU-Kenia EPA, 12 oktober 2023