Commissievergaderingen

Woensdag 21 juni 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3de deelsessie 2023

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 08:30 - 10:00 uur

Ontbijtbijeenkomst ‘Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp in Nederland’

Vergadering
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Rose-Roth Seminar, GNIC & ESCTD

Werkbezoek
Georgia (Batumi)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Besloten gesprek Benoemingscommissie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Innovatie

Commissiedebat
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Erfgoed (verplaatst naar 4 oktober 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslag en slotwet 2022

Wetgevingsoverleg
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Gevangeniswezen en tbs (is verplaatst naar 4 juli 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verduurzaming mkb (VERPLAATST NAAR 1 JUNI 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Strategische procedurevergadering (Geannuleerd)

Strategische procedurevergadering
Geannuleerd

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Kennisagenda Taiwan: opsteller HCSS rapporten

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 18:00 uur

Zorgverzekeringsstelsel

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (Geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:45 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek met directeur United Nations Environment Programme (UNEP)

Gesprek
Klompézaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Suze Groenewegzaal)

Procedurevergadering

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

IVD-aangelegenheden

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mijnbouw/Groningen (VERPLAATST N.A.V. BESLUIT E-MAILPROCEDURE)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[EMAILPROCEDURE] Uitstel commissiedebat Lokale, regionale en streekomroepen van 28 juni 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsbrief Wmo 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Resultaten verwervingsvoorbereiding project ‘airborne vehicles’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..) (TK 36367)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verordening ondersteuning munitieproductie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni) VERPLAATST naar 20 juni

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

EU-sanctiegezant dhr. David O’Sullivan (digitaal)

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Financiële markten

Commissiedebat
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) voor een brief over het verloop en de conclusies die onderwerp van bespreking zijn geweest bij het Landbouwoverleg

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Rijkswaterstaat en ProRail over de stikstofproblematiek en de ambities van de overheid rond (spoor)wegen.

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek brief minister voor Rechtsbescherming met een feitenrelaas over Jamel L. die gisteren een vrouw doodstak in Den Haag

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Extra vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Internationale Cyberstrategie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Sportbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 19:30 uur

Aanbieding advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van BAK

Gesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal