Commissiedebat : IVD-aangelegenheden

De vergadering is geweest

21 juni 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
5e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • K.H. Ollongren
  minister van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitstel toezending van de Hoofdlijnennotitie inzake de voorgenomen wijziging van de Wiv 2017 en het verslag over het functioneren van de diensten als bedoeld in artikel 167, tweede lid, Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publicatie AIVD: “Anti-institutioneel-extremisme in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel toezending Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openbaar jaarverslag 2022 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 1 januari tot en met 31 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Publicatie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over de '24/2 De Russische aanval op Oekraïne: een keerpunt in de geschiedenis’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelichting op het niet openbaar maken van de vertrouwelijke bijlage bij de stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarplan AIVD 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op de brief van de CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2

  Te behandelen:

  Loading data