Agendapunten

 1. 1

  Eigen bijdragen in de zorg

 2. 2

  Aankondiging monitoring stapeling eigen betalingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over aankondiging monitoring stapeling eigen betalingen (Kamerstukken 29689/32805-1176)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op Petitie Nederlandse Coeliakie Vereniging 'Extra kosten glutenvrij dieet'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Pakketbeheer

 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Hartwig Medical Foundation over 'Uitvoering moties Van Brenk en Sazias over de uitgebreide DNA-test voor patiënten met uitgezaaide kanker opnemen als te vergoeden zorg (Kamerstuk 35383-4) en Den Haan en Kuiken over uitbehandelde kankerpatiënten met een nog goede conditie toegang geven tot uitgebreide moleculaire diagnostiek (Kamerstuk 29477-716)'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatie aanpak Monitor vitamine D uit basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnen verbeteren en verbreden toets op het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen verbeteren en verbreden toets op het basispakket (Kamerstuk 29689-1174)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Adviesrapport Zorginstituut Nederland 'Samen in beweging naar besluitvorming over een aanspraak op passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Arts houdt lang vast aan zinloze behandeling rugpijn’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zorgverzekeringswet

 15. 15

  Vormgeving risicovereveningsmodel 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overstapseizoen 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Definitieve besluitvorming risicoverevening 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Van den Berg en Hijink over het aanpassen van de definitie rondom nagenoeg gelijke polissen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  NZa monitor zorgverzekeringen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Noodzaak collectieve afspraken medisch-specialistische zorg & wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op petitie 'Behoud de keuzevrijheid voor insuline bij diabetes type 1' door DON

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op motie Paulusma en Van den Berg over de mogelijkheden voor een wettelijke keuzerecht op digitale zorg voor patiënten (Kamerstuk 31765-596)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Maatregelen (energie)prijzen (semi-)collectieve sector VWS-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de lelden Ceder en Kat over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft (Kamerstuk 24515-640)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de artikelen: 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de artikelen: 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Cijfers niet-gecontracteerde wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzekerdenmonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken toegankelijkheid medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de ontstane situatie in relatie tot ambities met passende zorg en doelstellingen in IZA

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de motie van de leden Hammelburg en Paulusma over het zo goed mogelijk uitvoering geven aan adviezen over de communicatie over de zorguitgaven (Kamerstuk 35975-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over het Manifest ‘Menswaardige zorg voor elke burger’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Werkagenda gezamenlijk beleidsadvies van NZa, Zorginstituut en ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de NZa-publicatie 'stand van de zorg 2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie op petitie "Vergoed alle spraakcomputers: iedereen een stem" van ISAAC-NF d.d. 24 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderzoeksrapport uniformeringsmogelijkheden hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie inzake vergoeding voor vitrificatie van eicellen bij vervroegde overgang

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen inzake de vergoeding van stroomkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in Zorgvisie over Jochen Mierau met als titel “Zorgstelsel loopt op zijn laatste benen’’

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang verbeteren contracteerproces

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toezeggingen en moties rondom zorgverzekeringen/zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data