Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 juni 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene agenda procedure vergadering i.v.m. toevoeging agendapunten*

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • G. van den Brink (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.J. Klink (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek aan NCP voor een toets van EU voorstellen IMVO aan OESO-richtlijnen

  Het NCP heeft laten weten te kampen met gereduceerde personele capaciteit, en ook graag aandacht te willen besteden in de toets aan zowel de positie van het Europees Parlement als de onlangs bekrachtigde nieuwe OESO-richtlijnen. Zij is voornemens de toets uiterlijk donderdag 30 juni met de Kamer te delen. 
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Activiteiten commissie

  • di 27-06-2023 12:30 - 14:00 Lunch met Vlaams Parlement 
  • wo 28-06-2023 16.00 - 17.00 Technische briefing IOB evaluatie Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling --> Besluit: annuleren wegens te weinig deelname
  • di 04-07-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Afrikastrategie 
  • wo 05-07-2023 17.00 - 18.00 Gesprek Homovervolging in Oeganda 
  • do 06-07-2023 10.15 - 15.00 Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling 
  • do 06-07-2023 15.30 - 16.15 Procedurevergadering
  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
  • do 07-09-2023 15.30 - 17.00 Bijzondere procedure Vertoning documentaire: Esther and the law 
  • do 14-09-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 14-09-2023 14.15 - 15.15 Strategische procedurevergadering 
  • do 28-09-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 05-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 12-10-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  Herfstreces 2023: vrijdag 13 t/m maandag 23 oktober 2023
  • wo 25-10-2023 13.00 - 14.00 Digitaal veldbezoek World Food Programme (WFP) Burundi
  • do 26-10-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 26-10-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie 
  • 202345 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2024 
  • do 09-11-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • di 14-11-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 23-11-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 07-12-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 21-12-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  Kerstreces: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024

  Nog te plannen activiteiten:
  • Vertrouwelijke technische briefing bilaterale migratiepartnerschappen (3 juli 2023)
  • Technische briefing systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting (na het zomerreces)
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage, met min. BuHa-OS en min. BuZa)
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan
  • Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties (na
   zomerreces)
 5. 5

  Aanbod minister BuHa-OS voor vertrouwelijke technische briefing over bilaterale migratiepartnerschappen

  Noot: Tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2022 d.d. 15 juni 2023 heeft de minister voor BuHa-OS naar aanleiding van opmerkingen van lid Van der Graaf (CU) een vertrouwelijke technische briefing aangeboden vanuit BZ, BuHa-OS, J&V en SZW over bilaterale migratiepartnerschappen.
  Besluit: Vertrouwelijke technische briefing inplannen op 3 juli 2023. 
 6. 6

  Aanbod minister BuHa-OS technische briefing over de systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS-begroting

  Noot: Tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2022 d.d. 15 juni 2023 heeft de minister voor BuHa-OS naar aanleiding van opmerkingen van lid Van der Graaf (CU) een technische briefing aangeboden over de systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS-begroting.
  Besluit: Technische briefing inplannen indien mogelijk voor, en anders na het zomerreces. 
 7. 7

  Verzoek Wilde Ganzen, namens Denktank Kind & Welzijn, om gesprek over het thema 'Ieder kind een liefdevol thuis'

 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Kamerstuk 36360-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel opvolging motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse reactie op nieuwe anti-lhbtiq+-wet Oeganda, waaronder niet hervatten steun aan Justice, Law and Order-sector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Update mogelijkheid om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  36350-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorlopig akkoord anti-dwang instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel voor de verlenging en verdieping van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit Moldavië

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z10527 Aan min. BuHa-OS - Brief motie fluctuaties ODA-budget vandaag nog naar de Kamer 08-06-2023
  2. 2023Z10419 Aan min. BuHa-OS - Verzoek brief afvaardiging en kabinetsinzet Summit New global financing pact d.d. 22-23 juni 2023 08-06-2023 
  3. 2023Z10415 Aan min. BuHa-OS - Verzoek brief artikelsgewijze uitwerking aangekondigde bezuinigingen in de voorjaarsnota 08-06-2023
  4. 2023Z10420 Aan min. BuHa-OS - Verzoek uitgebreidere voortgangsbrief uitvoering motie Farmer Managed Natural Regeneration-methode (FMNR) 08-06-2023
  5. 2023Z08408 Aan min. BuHa-OS - Verzoek de kamer te informeren over nieuwe Speciaal Gezant Oekraine 15-05-2023
  6. 2023Z06357 Aan min. BuHa-OS - Verzoek brief uitvoering motie Van der Graaf c.s. 06-04-2023
  7. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - Reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen 20-05-2021