Inbreng schriftelijk overleg : Beleidsreactie op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS

De vergadering is geweest

21 juni 2023
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Beleidsreactie op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS

    Te behandelen:

    Loading data