Commissiedebat : Innovatie

De vergadering is geweest

21 juni 2023
9:30 - 13:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • N. Gündogan (Gündogan)

Agendapunten

 1. 1

  Innovatie en impact

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie van de EZK-bijdrage aan NWO-domein TTW 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Indexatiesystematiek van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Just Transition Fund (JTF), Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Interreg-A

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag ESA Ministeriële Conferentie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatierapport StartupDelta en Techleap

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Toekomstfonds 2015-2021 (onderzoeksdeel)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Startups en scale-ups als motor voor transities en groei

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samenwerken aan een hightech maakindustrie van wereldniveau

  Te behandelen:

  Loading data