Commissievergaderingen

Woensdag 6 september 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

TikTok

Gesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs (verplaatst naar 14.00 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Digitale euro

Technische briefing
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (alleen voor de deelnemers) GEANNULEERD

Delegatievergadering
Geannuleerd (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Dulce Gonçalves-Tavares

Verhoor

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Duurzaam vervoer - verplaatst naar 7 september 2023

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 14:15 uur

Rondetafelgesprek over architectuurbeleid

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Internationale Cyberstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Behandeling Incidentele suppletoire begroting herfinanciering COVID-leningen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Kennisthema Menselijke maat

Vergadering
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:15 - 15:15 uur

Gerda Deceuninck-Eijbrink en Jurgen Deceuninck

Verhoor

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Vliegveiligheid

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenwerking en mededinging in de zorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Pakket retail beleggen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader verslag Fiscale verzamelwet 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tussenrapport commissie sociaal minimum (36200-XV-95)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg (36385)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Crisisregeling Personeelsbehoud (29544-1208)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag van de formele Telecomraad van 2 juni 2023 in Luxemburg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs (verplaatst naar 11 oktober 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Versterking lokaal bestuur (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Wouter van Atteveldt en Willemijn Roozendaal

Verhoor

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:00 - 16:15 uur

Extra procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (groslijst controversieel verklaren) (Troelstrazaal)

Procedurevergadering

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Conceptvoorstel aan Presidium inzake behandeling suppletoire begrotingen najaar 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Europarlementariërs INTA-commissie (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:00 uur

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal