Commissievergaderingen

Dinsdag 2 februari 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek tot emailprocedure lid Van Dam (CDA) over het verlengen van de spreektijd bij het notaoverleg politie

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek om de Wet betaald ouderschapsverlof (35613) niet controversieel te verklaren

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen (digitaal)

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Wetenschappelijke toets op Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

De koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties over de definitieve Luchtvaartnota (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingverdrag Nederland/Liechtenstein

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure AO IVD nog voor het verkiezingsreces

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (LET OP: vervroegd naar 16.00 uur)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 3 februari 2021)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens (videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (Tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 22:00 uur

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - duur overleg gewijzigd en voortzetting Notaoverleg op 9 februari 2021

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

Notaoverleg
Thorbeckezaal

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Overleg TCU (videoconferentie)

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 22:00 uur

Arbeidsmigratie (verplaatst naar 3 februari 2021)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Openbare briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer