Notaoverleg : Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - duur overleg gewijzigd en voortzetting Notaoverleg op 9 februari 2021

De vergadering is verplaatst

2 februari 2021
17:00 - 22:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(Vanwege avondklok notaoverleg opgeknipt, voortzetting op 9 februari 2021, van 16.30 tot 18.30)
 • De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
 • Spreektijd volgt

  Het notaoverleg zal als volgt verlopen:
  1e termijn Kamer 
  1e termijn Initiatiefnemers
  1e termijn bewindspersonen
  2e termijn Kamer 
  (inclusief indiening evt. moties)
  2e termijn Initiatiefnemers
  2e termijn bewindspersonen

   

Bijlage