Algemeen overleg : Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (LET OP: vervroegd naar 16.00 uur)

De vergadering is geweest

2 februari 2021
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
5e herziene convocatie ivm aanvulling agende en verhindering minister VWS.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • S. Öztürk (DENK)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitgifte en vervoer van karkassen tijdens het Offerfeest

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken herbezinning NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verantwoordingsrapportage 2019 en jaarbeeld 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst van vragen en antwoorden over het KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  BuRO advies inzake de Mobiele Dodings Unit (MDU)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beëindigen strafrechtelijke onderzoeken NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over communicatie NVWA en supermarkten naar groot publiek i.v.m. Listeria besmette forelfilet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herbezinning NVWA en onderzoek taak-middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst van vragen en antwoorden over de Verantwoordingsrapportage 2019 en jaarbeeld 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Analyse keurings- en toezichtslandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Opvolging advies rapport "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker?" Aanscherping van de procedures voor beleidskaders en beleidsregels LNV en VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportages van de Raad van Advies over het Bureau Risicobeoordeling (BuRO) over de jaren 2014 tot en met 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie NVWA-tarieven per 1 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  NVWA jaarplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over bevestiging dat eerder aangekondigde tariefverhoging achterhaald is

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport onderzoek destructiebestel

  Te behandelen:

  Loading data