Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 2 februari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 2 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek tot aanbieding petitie 'Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet-register'
3
Verzoek KHN tot aanbieding petitie 'Meer steun en snelle heropening van de horeca' d.d. 19 januari 2021
4
Uitnodiging New Energy Coalition voor Nationaal energietransitie debat d.d. 1 maart 2021
6
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

Te behandelen:

30
Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (Kamerstuk 35594)

Te behandelen:

31
Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (Kamerstuk 35632-1)

Te behandelen:

50
Afschrift van de koninklijk besluiten houdende het verlenen van ontslag aan ir. E.D. Wiebes als Minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende het verlenen van ontslag B. van ’t Wout als Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende benoeming van B. van ’t Wout tot Minister van Economische Zaken en Klimaat en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Te behandelen:

55
Verslag van een schriftelijk overleg d.d. 8 december 2020 (overige vragen) over de Energieraad 14 december 2020 (Kamerstuk 21501-33-837)

Te behandelen:

57
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
60
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen d.d. 28 januari 2021
62
Planning algemeen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Raden op het terrein van EZK in het eerste semester van 2021