• 21 september

  Rutte verdedigt kabinetsbeleid in Algemene Politieke Beschouwingen

  21 september, Algemene Politieke Beschouwingen - Op 19 september gaven de fracties hun visie op de kabinetsplannen voor 2019. Vandaag reageert premier Rutte en wordt het debat afgerond.

 • 19 september

  Eerste dag Algemene Politieke Beschouwingen

  19 september 2018 - Op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen gaan de fractievoorzitters met elkaar in debat over de kabinetsplannen voor 2019. Ze geven hun eigen visie, lanceren nieuwe voorstellen of komen met alternatieven voor het kabinetsbeleid.

 • 14 september

  Debat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt

  13 september 2018, debat - Het rapport van een internationaal onderzoekscollectief over de grote verschillen tussen arm en rijk is aanleiding voor een debat met minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

 • 14 september

  Debat over de uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen

  13 september 2018, debat - Moeten we woningbouw toestaan aan de randen van de steden? De Kamer debatteert over uitspraken van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over bouwen in het groen.

 • 14 september

  Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent arbeidsvoorwaarden payrolling

  13 september 2018, initiatiefwetsvoorstel - Payrollers moeten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers, vinden Gijs van Dijk (PvdA), Smeulders (GroenLinks) en Van Kent (SP). De Kamer bespreekt hun initiatiewetsvoorstel dat dit regelt.

 • 13 september

  Debat over aanstaande Europese ministerraad

  13 september 2018, debat - Een gezamenlijk EU-asielbeleid, strafmaatregelen tegen Hongarije, een Europees Openbaar Ministerie: de Tweede Kamer bespreekt met minister-president Rutte de onderwerpen van de komende informele Europese Raad.

 • 12 september

  Discussie over toekomst van postbezorging in Nederland

  12 september 2018, debat - Een krimpende markt, stijgende tarieven en de positie van bezorgers zijn aanleiding voor een debat over de toekomst van de postbezorging met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken).

 • 12 september

  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  12 september 2018, wetsvoorstel - Een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen versterkt de positie van cliëntenraden en maakt meer maatwerk mogelijk. De Kamer debatteert hierover met minister Bruins (Medische Zorg).

 • 11 september

  Debat over een rechercheur die lekte naar criminelen

  11 september 2018, debat - Naar aanleiding van een bericht dat een rechercheur informatie lekte naar criminelen, wil de Kamer van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) horen hoe hij de integriteit van de politie waarborgt.

 • 11 september

  Wet register onderwijsdeelnemers besproken

  11 september 2018, wetsvoorstel - De Kamer buigt zich over een voorstel van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) om een aantal onderwijsregisters samen te voegen.

 • 11 september

  Debat over bescherming en behoud van erfgoed

  11 september 2018, debat - De Kamer is eensgezind over het belang van het Nederlandse erfgoed. Met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wordt gediscussieerd over de beste manier om het te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

 • 11 september

  VVD vraagt naar verruiming DNA-opslag

  11 september 2018, mondelinge vragen - Van Oosten (VVD) vraagt staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) naar de mogelijkheid om standaard extra DNA-informatie op te slaan.

 • 11 september

  GroenLinks bezorgd over tekort aan anticonceptiepillen

  11 september 2018, mondelinge vragen - Ellemeet (GroenLinks) is bezorgd over de verkrijgbaarheid van de anticonceptiepil bij apotheken. Ze vraagt minister Bruins voor Medische Zorg naar de oorzaak van het tekort.

 • 11 september

  CDA stelt vragen over houding VS tegenover Internationaal Strafhof

  11 september 2018, mondelinge vragen - Van Helvert (CDA) vraagt minister Blok (Buitenlandse Zaken) om een reactie op de uitlatingen van de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton over het Internationaal Strafhof.

 • 11 september

  SP vraagt naar nieuwe informatie over afschaffing dividendbelasting

  11 september 2018, mondelinge vragen - Marijnissen (SP) bevraagt premier Rutte over nieuwe informatie over afschaffing van de dividendbelasting.

12345...115volgende 15 resultaten