17 september 2019

Minister Hoekstra biedt Miljoenennota en rijksbegroting aan

17 september 2019 - Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer de Miljoenennota en de rijksbegroting aan.

lees meer
13 september 2019

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

12 september 2019, wetsvoorstel - Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) wil meer ruimte bieden voor het starten van nieuwe scholen en tegelijkertijd de kwaliteit waarborgen. De Kamer bespreekt zijn wetsvoorstel.

lees meer
12 september 2019

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

12 september 2019, debat - De Kamer spreekt met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de grote krapte op de arbeidsmarkt.

lees meer
12 september 2019

Kamer bespreekt problemen bij het CBR

11 september 2019, debat - De aanhoudende problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn voor de Kamer aanleiding voor een debat met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en minister Grapperhaus (Justitie).

lees meer
11 september 2019

Debat over de drugsproblematiek in Nederland

11 september 2019, debat - Kan en moet de overheid meer doen om drugshandel en -productie en de daarmee gepaard gaande zware criminaliteit aan te pakken? De Kamer debatteert met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

lees meer
11 september 2019

Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

10 september 2019, debat - De Kamer bespreekt met staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) de gevolgen van de digitalisering bij de overheid, naar aanleiding van een advies van de Raad van State.

lees meer
10 september 2019

D66 vraagt naar uitlevering MH17-verdachte

10 september 2019, mondelinge vragen - Welke gevolgen heeft de overdracht van een belangrijke MH17-verdachte aan Rusland voor het rechtsproces? Sjoerdsma (D66) wil opheldering van minister Blok (Buitenlandse Zaken).

lees meer
10 september 2019

VVD vraagt naar de renovatieplannen voor het Binnenhof

10 september 2019, mondelinge vragen - Middendorp (VVD) roept staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) op om snel en zakelijk door te gaan met de renovatie van het Binnenhof.

lees meer
10 september 2019

SP vraagt naar de enquête onder sociaal advocaten

10 september 2019, mondelinge vragen - Van Nispen (SP) maakt zich zorgen over de onvrede onder sociaal advocaten. Hij roept minister Dekker (Rechtsbescherming) op tot onmiddellijke actie.

lees meer
10 september 2019

D66 vraagt naar de dubbele vergoedingen voor paleisinventarissen

10 september 2019, mondelinge vragen - Waarom betaalt de Staat dubbel voor het onderhoud van de inventaris van koninklijke paleizen? Dat vraagt Sneller (D66) aan minister-president Rutte.

lees meer
6 september 2019

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

5 september 2019, wetsvoorstel - Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil het zonder toestemming verblijven in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied strafbaar stellen. De Kamer bespreekt zijn wetsvoorstel.

lees meer
6 september 2019

Debat over dreigende kortingen op pensioenen

5 september 2019, debat - Lage dekkingsgraden dreigen te leiden tot kortingen op pensioenen. De Kamer bespreekt met minister Koolmees (Sociale Zaken) de situatie bij de pensioenfondsen.

lees meer
5 september 2019

Wet afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs

5 september 2019, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt met minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) het afschaffen van de fusietoets. Dat moet het voor schoolbesturen makkelijker maken om samen te werken.

lees meer
5 september 2019

Debat over ten onrechte door UWV verstrekte uitkeringen aan gevangenen

4 september 2019, debat - Hoe heeft het kunnen gebeuren dat gedetineerden hun uitkering behielden? De Kamer bespreekt met minister Koolmees (Sociale Zaken) de uitvoering door UWV.

lees meer
5 september 2019

Wijziging Participatiewet en enkele andere wetten

4 september 2019, wetsvoorstel - De Participatiewet maakt onderscheid tussen samenwonende tweedegraads bloedverwanten en andere samenwonenden. Ongeoorloofd, meende de Hoge Raad. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) wil het onderscheid daarom uit de wet halen.

lees meer

12345...137volgende 15 resultaten