• 21 juni

  Beperk risico's bij vervoer gevaarlijke stoffen door luchtmacht

  21 juni 2018, debat - De luchtmacht voldeed niet aan alle regels bij het transport van gevaarlijke stoffen, blijkt uit een intern rapport. De Kamer vraagt staatssecretaris Visser (Defensie) hoe dat kan en wat eraan gedaan wordt.

 • 20 juni

  Kamer debatteert over risico's rondom de jaarwisseling

  20 juni 2018, debat - Verbied vuurwerk dat veel letsel veroorzaakt. Dat bepleit de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over veiligheidsrisico's rondom de jaarwisseling. De Kamer bespreekt de aanbevelingen van de raad.

 • 20 juni

  Discussie over aanpak van groeiende filedruk

  20 juni 2018, debat - De groeiende filedruk is aanleiding voor een debat met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Moeten we meer wegen aanleggen of zijn er betere alternatieven?

 • 20 juni

  Garandeer kwaliteit en continuïteit basisonderwijs

  20 juni 2018, debat - De Kamer debatteert met minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) over werkdruk en salarissen in het basisonderwijs. Daarbij wordt ook het groeiende lerarentekort besproken.

 • 19 juni

  Debat over belang vrijheid van meningsuiting en vrije pers

  19 juni 2018, debat - In een debat over de bestrijding van desinformatie benadrukt de hele Kamer het belang van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Wel is er verschil van mening over een Europese aanpak.

 • 19 juni

  Kamer bespreekt initiatiefvoorstel rioolheffing en afvalstoffenheffing

  19 juni 2018, wetsvoorstel - Veldman (VVD) wil dat de rioolheffing in alle gemeenten betaald wordt door de gebruiker. De Kamer bespreekt zijn initiatiefvoorstel.

 • 19 juni

  D66 vraagt naar rechten van vermeende bijstandsfraudeurs

  19 juni 2018, mondelinge vragen - Raemakers (D66) vraagt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) naar haar oordeel over de vergaande opsporingsmethoden die bij een vermoeden van bijstandsfraude worden gebruikt.

 • 19 juni

  SP vraagt naar bericht over ontwijking dividendbelasting door Shell

  19 juni 2018, mondelinge vragen - Marijnissen (SP) vraagt minister-president Rutte of hij op de hoogte was van dividendbelastingafspraken die met Shell gemaakt zouden zijn.

 • 19 juni

  VVD vraagt naar verkeersborden ten behoeve van Turkse verkiezingen

  19 juni 2018, mondelinge vragen - Koopmans (VVD) wil van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) weten waarom de Nederlandse overheid meewerkt aan het plaatsen van verkeersborden langs Nederlandse snelwegen, die verwijzen naar stemlokalen voor de Turkse verkiezingen.

 • 14 juni

  Discussie over strengere regels voor luchtkwaliteit

  14 juni 2018, debat - De Nederlandse lucht moet nog schoner worden, stelt de Gezondheidsraad. De Kamer bespreekt het advies van de raad met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

 • 14 juni

  Kamer spreekt over acties en stakingen bij Air France-KLM

  14 juni 2018, debat - Stakingen bij Air France zijn aanleiding voor een debat met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Hebben de acties van het Franse personeel negatieve gevolgen voor KLM?

 • 14 juni

  Debat over dumpen vervuilde grond uit buitenland

  14 juni 2018, debat - Kamer en kabinet delen de wens om het storten van vervuilde geïmporteerde grond verder aan banden te leggen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) neemt de regels onder de loep.

 • 13 juni

  Besteding van klimaatgeld besproken

  13 juni 2018, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over haar plan om voor 2018 95 miljoen euro uit te trekken voor klimaatmaatregelen.

 • 13 juni

  Misstanden bij hulporganisaties aangepakt

  13 juni 2018, debat - Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft maatregelen genomen na seksueel misbruik en andere misstanden bij hulporganisaties. De Kamer gaat daarover met haar in debat.

 • 13 juni

  Debat over de positie van regionale ziekenhuizen

  13 juni 2018, debat - Voor kleine, regionale ziekenhuizen is het lastig om aan steeds strengere eisen te voldoen. Kunnen mensen nog wel dichtbij terecht voor medische zorg? De Kamer debatteert met minister Bruins (Medische Zorg).

12345...111volgende 15 resultaten