Financiën en Europa

De commissie voor Financiën is ook betrokken bij onderwerpen waarover in de EU wordt besloten. Hieronder valt onder andere regelgeving voor banken en verzekeraars en de introductie van een digitale euro. De commissie controleert bij deze en andere onderwerpen hoe Nederland zich binnen de EU opstelt in onderhandelingen over financiële en fiscale dossiers.

Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) en de Eurogroep

Maandelijks wordt in Brussel door de ministers van Financiën van de EU-lidstaten gesproken over Europese aangelegenheden op het gebied van Financiën. Voorafgaand aan een bijeenkomst van de Ecofin-Raad of Eurogroep, bespreekt de Kamer de Nederlandse inzet in een commissiedebat met de minister van Financiën voor de financiële thema’s en met de staatsecretaris van Financiën voor de fiscale thema’s. Daarmee controleert de commissie Financiën de Nederlandse inzet in de Ecofin-raad en de Eurogroep.

Europese prioriteiten commissie Financiën voor 2024

Elk jaar stelt de Kamer haar prioritaire EU-dossiers vast op basis van de aangekondigde voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor dat jaar. Dit zijn onderwerpen waar de Kamer extra aandacht aan wil geven. Voor het jaar 2024 heeft de commissie voor Financiën geen prioriteiten vastgesteld. 

De volledige lijst met EU-prioriteiten van de Tweede Kamer is te bekijken via de volgende link. De voortgang van de Europese Unie op deze en andere dossiers is onder meer te volgen via de Legislative train van het Europees Parlement.

EU-rapporteurs commissie Financiën

Regelmatig stellen Kamercommissies EU-rapporteurs aan voor een specifiek EU-dossier. Deze rapporteurs kunnen zich namens de commissie in een onderwerp verdiepen, de commissie adviseren over de behandeling van dat onderwerpen en, indien gewenst, een commissiestandpunt extern uitdragen.

De commissie voor Financiën heeft op dit moment rapporteurs aangesteld voor het EU-dossier Europees monetair en begrotingsbeleid.

Zie hier voor een overzicht van alle lopende EU-rapporteurschappen in de Tweede Kamer. Voor een beschrijving van de lopende rapporteurschappen van de commissie voor Financiën kunt u terecht op de pagina Rapporteurs.

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Europa. Binnen de Tweede Kamer heeft de commissie voor Europese Zaken een bevorderende rol voor de controle op EU-besluitvorming in de Kamer. Op de pagina De Tweede Kamer en Europa is meer informatie te vinden over de EU-instrumenten: subsidiariteitstoetsing, parlementair behandelvoorbehoud, politieke dialoog met Europese Commissie en EU-rapporteurs in de Tweede Kamer.