Kameractiviteiten

11
okt
Het bericht er een akkoord is bereikt over de financiering van de eurozonebegroting
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
24
sep
Het bericht 'Korten kan niet wachten'
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
24
mei
Hypotheken voor ‘duurhuurders’
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
06
feb
De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
2019
2018
15
mrt
Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties