Uitgelicht : Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag moet recht doen en hulp en compensatie bieden aan de ouders en gezinnen die door de Belastingdienst zijn benadeeld. De commissie voor Financiën debatteert op donderdag 12 oktober van 13:30 tot 18:30 uur onder andere over de vijftiende voortgangsrapportage van deze operatie. Staatssecretaris Aukje de Vries van het ministerie van Financiën komt hiervoor naar de Tweede Kamer.

Een aantal lunchtrommels en drinkbekers van kinderen op een tafel.

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Hersteloperatie

De afgelopen jaren zijn duizenden ouders onterecht aangemerkt als fraudeur met de  kinderopvangtoeslag. Zij kregen geen toeslag meer en moesten de al ontvangen toeslagen terugbetalen. Velen kwamen hierdoor in financiële problemen.

De hersteloperatie, die de ouders en gezinnen recht moet doen en hulp en compensatie bieden, startte in 2020. Verschillende partijen voeren de hersteloperatie uit. Onder andere de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Sociale Banken Nederland (SBN), publieke schuldeisers en adviescommissies zijn betrokken.

Voortgang 

Inmiddels meldden 65.000 ouders zich als slachtoffer bij de UHT. Deze organisatie helpt getroffen burgers bij het oplossen van de problemen. In de vijftiende voortgangsrapportage staat dat nu van ruim 31.200 ouders is vastgesteld dat zij slachtoffer zijn van de problemen bij de kinderopvangtoeslag. Deze ouders ontvangen €30.000 en krijgen aanvullende hulp, zoals ondersteuning van hun gemeente. Ook hoeven zij schulden aan de overheid en instanties als hetUWV, DUO en Sociale Verzekeringsbank niet meer te betalen. De UHT verwacht in 2025 alle beoordelingen af te ronden.

Kindregeling

Ook kinderen van gedupeerde ouders krijgen een vergoeding. Inmiddels ontvingen ruim 66.000 kinderen een bedrag op hun bankrekening. Voor een kleine groep kinderen is er extra aandacht. Dit gaat om bijvoorbeeld meerderjarige kinderen die onder bewind staan, minderjarige kinderen waarvan de ouder te maken heeft met een bewindvoerder en kinderen die in het buitenland wonen. De UHT onderneemt extra acties om deze kinderen ook de kindregeling toe te kennen.

Versnellen en verbeteren

Voor een aantal ouders duurt de hersteloperatie te lang. Daarom zijn er maatregelen genomen die de afhandeling moeten versnellen en verbeteren. De maatregelen richten zich op een snellere afronding van beoordelingen en bezwaren en een eerdere en betere verstrekking van dossiers.

Daarnaast zijn er ouders die een hogere schade hebben dan zij nu vergoed krijgen. Deze ouders waren tot nu toe aangewezen op de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Bij deze commissie kunnen zij een verzoek tot aanvullende schadevergoeding indienen.

De afwikkeling van deze schade verloopt erg langzaam en moeizaam. Daarom vinden er ook bij de CWS veranderingen plaats die de wachttijd moeten verkorten. Verder komt er een andere, eenvoudiger manier waarop aanvullende schade sneller wordt terugbetaald dan bij de CWS. Tot slot is ook de Regieroute Vaststellingsovereenkomst (VSO) van start gegaan. Hier gaan rond de honderd ouders aan deelnemen. Ook dit is bedoeld om ouders sneller en beter te kunnen helpen.

Terugkijken

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.