Fiscale thema’s

Blauwe enveloppen van de Belastingdienst

Het Belastingplan bestaat doorgaans uit een aantal wetsvoorstellen dat door de regering op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Het Belastingplan hangt samen met de begrotingswetsvoorstellen die ook op Prinsjesdag worden ingediend in de vorm van de Miljoenennota en afzonderlijke begrotingen per vakministerie.

Geld ophalen
Waar de begrotingswetsvoorstellen weergeven wat het beleid van de verschillende ministeries kost, zorgt het Belastingplan grotendeels voor het 'ophalen' van het geld dat voor dit beleid nodig is. De functie van het Belastingplan is daarmee vooral budgettair, maar wordt op onderdelen ook gebruikt om met fiscale instrumenten bepaalde beleidsdoelen te bereiken. Het Belastingplan treedt in werking op 1 januari van het jaar na indiening. Dit betekent dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer tussen Prinsjesdag en eind december de tijd hebben om deze wetten te behandelen.

Belastingdienst
Behalve het Belastingplan worden ook andere fiscale wetsvoorstellen ingediend. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een bestaande wet toe is aan herziening. Of als Europese wetgeving op fiscaal terrein moet worden omgezet in nationale wetgeving. De staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor het functioneren van de Belastingdienst. Ook valt de organisatie en het functioneren van de douane onder zijn verantwoordelijkheid. Namens de Tweede Kamer controleert de commissie voor Financiën de staatssecretaris bij de uitvoering van de taken van de Belastingdienst en de douane.