Kameractiviteiten

14
jan
Het bericht ‘ECB veroorzaakt twijfel over ‘groen’ en ‘bruin’ schuldpapier’
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
12
jan
Het artikel 'Ik wil niet meer alleen maar over de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) praten'
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021
2020
29
dec
Het bericht 'Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net'
Gericht aan: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
23
dec
De brief ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ d.d. 11 december 2020
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
08
dec
De berichten ‘Italië wil dat de ECB staatsschuld kwijtscheldt, maar Frankfurt peinst er niet over’, ‘Gratis geld, het blijft een aantrekkelijk idee’ en ‘Italië pleit voor kwijtschelding schulden door de ECB’
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën