Kennisagenda

De vaste commissie voor Financiën werkt voortdurend aan de versterking van haar kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. Naast de gebruikelijke kennisactiviteiten legt de commissie in de kennisagenda een aantal specifieke thema’s vast, waarop zij zich inhoudelijk verder wil verdiepen. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een stevige gemeenschappelijke kennisbasis. Tijdens de strategische procedurevergadering op 15 maart 2024 heeft de commissie drie onderwerpen voor de kennisagenda 2024 vastgesteld.

Onderwerpen op de kennisagenda 2024

1.  Herziening belasting- en toeslagenstelsel 

2.  Europees monetair en begrotingsbeleid 

3.  Publiek/ private financieringsbronnen

 

Activiteiten kennisagenda 2023

Studiegroep ECB

In het rapport van 2021 heeft de Studiegroep Europese Centrale Bank (ECB) diverse toekomstscenario's geschetst met betrekking tot het monetaire beleid van de ECB. Opvallend is dat het scenario uit dat rapport zich momenteel lijkt te ontvouwen. In dit verband heeft de Commissie van Financiën de studiegroep ECB verzocht om een bijgewerkte versie van het rapport te presenteren. Specifiek wordt de studiegroep ECB gevraagd de verenigbaarheid met de Europese verdragen te beoordelen van de maatregelen die de ECB heeft genomen om fragmentatie in de eurozone tegen te gaan. Hierbij worden zowel het Transmission Protection Instrument (TPI) als de flexibele herinvesteringen van vrijvallende staatsobligaties uit het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) onder de loep genomen. Daarnaast wordt de studiegroep verzocht om de mogelijke gevolgen van de hoge inflatie en het verstrakkende monetaire beleid op de winstgevendheid en kapitaalpositie van zowel de ECB als de nationale centrale banken uiteen te zetten. De verwachte opleverdatum van het rapport is december 2023.

De studiegroep bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. Dr. Lex Hoogduin  (voorzitter), Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. Dr. Fabian Amtenbrink, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Prof. Dr. Ivo Arnold, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Prof. Dr. Harald Benink, Tilburg University
  • Prof. Dr. Diane Fromage, Universiteit van Salzburg
  • Drs. Eva Mulder (secretaris), Erasmus Universiteit Rotterdam