Jesse Six Dijkstra

Portretfoto Jesse Six Dijkstra met partijlogo NSC

Samenvatting

Jesse Six Dijkstra is geboren in Dordrecht op 23 september 1994 en woont in Utrecht. Hij is in totaal 199 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Jesse Six Dijkstra.

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar

36225-31
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 19 over een gezamenlijke commissie van toezicht

36225-32
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht

36225-33
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 11 over commissies van toezicht op regionaal niveau

36225-19
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een schriftelijke motivering voor het niet informeren van een betrokkene

36225-18
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie binnen drie jaar

36225-20
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer ter vervanging van nr. 13 over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens

36225-17
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens

36225-13
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Six Dijkstra over een horizonbepaling en tussentijdse wetsevaluatie

36225-12
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Six Dijkstra over het standaard laten deelnemen van professionele duiders als adviseur bij de 'weegploeg'

36225-14
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Six Dijkstra over een commissie van toezicht en een jaarlijkse evaluatie

36225-11
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Six Dijkstra over het verkorten van de uiterste aflooptermijnen voor exclusieve gegevensovereenkomsten

36382-9
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Six Dijkstra over een amvb-grondslag voor regels over het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens

36382-10
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Six Dijkstra over een amvb-grondslag voor het met specifieke hoogwaardige gegevenssets gelijk kunnen stellen van andere informatie of documenten

36382-11
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid