Barry Madlener

Portretfoto Barry Madlener met partijlogo PVV

Samenvatting

Barry Madlener is geboren in Leiden op 6 januari 1969 en woont in Rockanje. Hij is in totaal 5132 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Barry Madlener.

Motie van het lid Madlener over bij de uitvoering van woondeals meer oog hebben voor de wensen van de toekomstige bewoners en de leefbaarheid van de nieuwe woongebieden

32847-1149
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Madlener over de maximale stijging van de huurprijs per 1 juli 2024 vaststellen op 3,5%

32847-1150
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Haverkort c.s. over de door het EP voorgestelde brede definitie voor hoogwaardige recycling opnemen in het eerste Circulair Materialenplan

32852-279
Indiener E.A. Haverkort
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Haverkort c.s. over onder voorwaarden ruimte bieden voor eenmalig gebruik van papieren bekers en bakjes

32852-278
Indiener E.A. Haverkort
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Esch c.s. over garanderen dat het Gemaal IJmuiden bij de eerstvolgende renovatie volledig visvriendelijk wordt gemaakt

27625-645
Indiener E.M. van Esch
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer c.s. over alle stukken die ten grondslag hebben gelegen aan de selectie van projecten binnen een week naar de Kamer sturen

36200-A-86
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP

Motie van het lid Madlener over een effectief ov-reisverbod voor ernstige overlastgevers

29984-1119
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Stoffer c.s. over de mogelijkheden onderzoeken voor fasering van de aanpak van knooppunt A1-A30

36200-A-84
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP

Motie van het lid Madlener over geen onhaalbare doelen stellen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland

27625-649
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Stoffer c.s. over ervoor zorgen dat de aanpak van knooppunt Hoevelaken doorgang kan vinden

36200-A-85
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP

Motie van het lid Madlener over geen helmplicht invoeren voor fietsers en andere voertuigbestuurders tot 25 kilometer per uur

29398-1071
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Madlener over de beslissing tot stillegging van zeventien belangrijke MIRT-projecten heroverwegen

36200-A-87
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Madlener over een flink deel van de salarissen van de topbestuurders van NS en ProRail prestatieafhankelijk laten zijn

29984-1120
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Madlener over de accijnskorting op brandstof verlengen tot en met 31 december 2023

29385-125
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Motie van het lid Madlener over nu en in de toekomst de betaalbaarheid van automobiliteit garanderen

29385-123
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV