Kameractiviteiten

26
jan
Het schrappen van artikel 8b uit het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
22
jan
Het bericht 'STAF: Provincie creëert zelf piekbelasters in stikstof'
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2021
2020
16
dec
Het Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
11
nov
Het bericht 'Geniepig stikstofgevoelige natuur bijgeplust in Aerius'
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
15
okt
Het bericht 'Minister Schouten blijft stikstofbeleid ophangen aan één rekenmodel'
Gericht aan: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2019
2016
2016
2015