Pieter Grinwis

Portretfoto Peter Grinwis met partijlogo CU

Samenvatting

Pieter Grinwis is geboren in Goedereede op 12 oktober 1979 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1170 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Pieter Grinwis.

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. 36550-XV-6 t.v.v. nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget

36550-XV-6

Amendement van het lid Flach c.s. 36550-VI-5 t.v.v. nr. 4 over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding

36550-VI-5
Indiener André Flach
Kamerlid SGP

Amendement van het lid Van der Lee c.s. 36550-XV-5 over middelen voor het kindgebonden budget

36550-XV-5

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen

36378-66

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 49 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers in uitzonderlijke omstandigheden

36378-67

Amendement van de leden Kröger en Grinwis ter vervanging van nr. 34 over verduidelijking van het groepsverbod en uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven

36378-60

Amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 42 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers

36378-49

Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers

36378-42

Subamendement van de leden Paternotte en Grinwis over het aan het amendement Flach (stuk nr. 48) toevoegen van een einde aan de nieuwbouwopslag na 20 jaar

36496-61
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis ter vervanging van nr. 50 over een nieuwbouwopslag van 20 jaar voor woningen die voor 2028 worden gebouwd met mogelijkheid van verlenging

36496-60
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Amendement van de leden Grinwis en Vedder ter vervanging van nr. 28 over hogere leges voor herhaaldelijk in het ongelijk gestelde verhuurders

36496-57

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 27 over specificering van de evaluatie

36496-56

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Paternotte ter vervanging van nr. 34 over een dubbele WOZ-cap

36496-55

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 51 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten

36496-54

Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 43 over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen

36496-53
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66