Julian Bushoff

Portretfoto Julian Bushoff met partijlogo GL-PvdA

Samenvatting

Julian Bushoff is geboren in Groningen op 21 maart 1997 en woont in Groningen. Hij is in totaal 513 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Julian Bushoff.

Gewijzigde motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken (t.v.v. 29247-444)

29247-450

Gewijzigde motie van de leden Bushoff en Timmermans over geen onomkeerbare besluiten nemen inzake het afschalen van het Zuyderland ziekenhuis (t.v.v. 29247-445)

29247-451

Motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken

29247-444

Motie van de leden Van Nispen en Bushoff over wetgeving voorbereiden om een vaste beschikbaarheidsbijdrage in te voeren

29247-439
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van de leden Bushoff en Timmermans over geen onomkeerbare besluiten nemen inzake het afschalen van het Zuyderland ziekenhuis

29247-445

Motie van het lid Bushoff over komen tot een bereikbaarheidsnorm zodat bij verplaatsing van zorg een ziekenhuis met eigen vervoer en ov binnen 45 minuten bereikbaar blijft

29247-443

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over in de Verzamelwet 2024 sancties opnemen voor het niet tijdig verschafffen van informatie aan verzekerden over niet-gecontracteerde zorg en zorgplafonds

36357-18
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bushoff over een voorstel voor een vergoeding voor een bril voor slechtziende kinderen

36357-17

Motie van het lid Bushoff over voldoende financiële middelen voor gemeenten om de randvoorwaarden voor de uitvoering van de initiatiefnota op orde te brengen

36396-7

Gewijzigde motie van de leden Bushoff en Beckerman over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en voor de voorjaarsnota opties aan de Kamer voorleggen om hier opvolging aan te kunnen geven (t.v.v. 36441-28)

36441-42

Gewijzigde motie van de leden Bushoff en Dijk over een onafhankelijk fonds voor geneesmiddelenonderzoek (t.v.v. 29477-874)

29477-881

Motie van het lid Bushoff over een Europese subsidie voor de leveringszekerheid van geneesmiddelen

29477-875

Motie van het lid Tielen c.s. over een breedgedragen samenhangende strategie voor een Nationale apothekerskast

29477-876
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Bushoff over een onafhankelijk fonds voor geneesmiddelenonderzoek

29477-874

Motie van de leden Bushoff en Beckerman over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken

36441-28