Donderdag 11 december

09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Vergadering van de tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:30 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Dierziekten en antibioticagebruik is verplaatst naar 10 december 2014

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Dierziekten en antibioticagebruik - algemeen overleg vangt een half uur eerder aan

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding eerste rapportage subsidieregeling praktijkleren

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 11:00 uur

Rijksuitgaven

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:00 - 12:30 uur

Financiën

Besloten technische briefing inzake vervanging van het theoretisch solvabiliteitscriterium door Solvency II rapportages; uitkomsten stresstest voor verzekeraars (EIOPA-stresstest)

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Gesprek met Nederlandse ambassadeur dhr. Van den Dool inzake het Lets EU-Voorzitterschap

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
12:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang decentralisatie zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Binnenvaart en bruine vloot

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Gesprek met de nieuwe Eurocommissaris van landbouw, dhr. Phil Hogan

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
12:45 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 14:00 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking van de conceptverslagen

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:30 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
14:00 - 15:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

RBZ - Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos (TK 31475-19)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34059)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Tijdelijke willekeurige afschrijving schepen en het tonnageregime

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit houdende regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie) (29628-488)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:30 uur

Financiën

Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers (Verplaatst naar 10 december 2014)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen - 29282-209

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Besluit huurprijzen woonruimte inzake Woningwaarderingstelsel (AO is verplaatst naar 17/12 i.v.m. samenloop met een plenaire activiteit).

Algemeen overleg
tot 15:00 uur

Koninkrijksrelaties

Kinderrechten

Inbreng schriftelijk overleg
15:30 - 18:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Nahang wijziging Besluit gebruik meststoffen

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Benchmark MBO

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
16:00 - 18:00 uur

Koninkrijksrelaties

Kinderrechten

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 18:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wapenexportbeleid vervroegd naar 15.30 uur

Algemeen overleg
19:00 - 22:00 uur

Defensie

Vervanging F-16

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen