Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032)

De vergadering is geweest

11 december 2014
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

    Te behandelen:

    Loading data