Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 december 2014
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • M. Servaes (PvdA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R.W. Knops (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  15-12-2014 16.30 - 18.00 Technische briefing Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015
  16-12-2014 17.00 - 18.00 Gesprek Werkprogramma 2015 CAVV
  17-12-2014 17.30 - 19.30 Algemeen overleg Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015: dit is een AO in drie termijnen; voorstel voor spreektijden wordt nog rondgestuurd.
  18-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-01-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-01-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  29-01-2015 09.30 - 13.00 Gesprek Ontvangst Nederlandse ambassadeurs
  29-01-2015 13.15 - 14.00 Procedurevergadering (afwijkend tijdstip ivm ambassadeursconferentie)
  29-01-2015 15.00 - 15.45 Gesprek Aanbieding rapport "World Report 2015" door Human Rights Watch
  05-02-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  12-02-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  26-02-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  04-03-2015 17.00 - 19.00 Algemeen overleg RBZ Gymnich
  11-03-2015 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  12-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  26-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  09-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-04-2015 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  23-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  09-05 - 13-05 werkbezoek
  12-05-2015 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  21-05-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  04-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-06-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  02-07-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 3. 3

  Besloten deel van de vergadering: Bespreking mogelijke bestemming voor werkbezoek in tweede week van Meireces (8-15 mei).

  1. Commissie besluit te streven naar een werkbezoek aan Indonesië in de tweede week van het Meireces. Op korte termijn wordt belangstelling voor deelname aan delegatie geïnventariseerd. De delegatie zal vervolgens suggesties voor het programma bespreken. Bij de planning van de exacte data wordt rekening gehouden met de Spring sessie van NAVO Assemblee (vanf vrijdag 15 mei).
  2. De commissie blijft inzetten op een werkbezoek in de loop van 2015 aan Iran op basis van een wederzijds overeen te komen programma. Naast de recesperiodes zou hiervoor ook een lang weekeind (vrijdag t/m maandag) in aanmerking kunnen komen.
  3. De Nederlandse ambassadeurs in Jakarta en Teheran worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie in de week van de ambassadeursconferentie (week van 26-30 januari).
  4. De mogelijkheid wordt onderzocht voor een gesprek van de commissie met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken en voormalig ambassadeur in Nederland, mevrouw Retno Marsudi, tijdens haar bezoek aan Nederland rond 13 januari.
 4. 4

  Voorstel voor gesprek met Jean-Marie Guéhenno, President van de International Crisis Group, op donderdag 5 februari 2015.

 5. 5

  Verzoek Clingendael, namens groep junior-diplomaten uit Bangladesh en Pakistan, om gesprek met de vaste commissie van Buitenlandse Zaken d.d. 12 februari 2015

 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de betrekkingen tussen Nederland en Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 4-5 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministeriële op niveau van ministers van Buitenlandse Zaken 2 december 2014 (Kamerstuk 28676, nr. 215)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek inzake een technische briefing over de artikel 100 brief Nederlandse bijdrage antipiraterijmissies 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Conferentie over de Humanitaire Impact van Kernwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van de Universal Periodic Review tussenrapportage 2014 aan de VN-mensenrechtenraad

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voornemen tot verlenging van verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening DASSA 2009; Cotonou, 7 juli 2009 (Trb. 2009, nr. 120)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ter kennisneming voorgelegde verdragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding van de geannoteerde agenda aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2014Z22369 Aan minister BuZa Feit. vr. wijziging samenhangende met de Najaarsnota 04-12-2014
  2014Z22190 Aan minister BuZa, Def en BuHa-OS feitelijke vragen Artikel 100 brief Ned. bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015  02-12-2014
  2014Z21754 Aan minister BuZa en min Def verzoek wanneer de Kamer de reactie op de motie-Van der Staaij kan verwachten 26-11-2014
  2014Z21752 Aan minister BuZa verzoek reactie op berichtgevingen over het mogelijk voorbereiden van een aanslag tijdens bezoek aan Oekraïne 26-11-2014
  2014Z21753 Aan minister BuZa verzoek om Kabinetsreactie op AIV- advies uiterlijk eind februari 2015 26-11-2014
  2014Z21619 Aan minister Buza - reactie rapport Amnesty International 25-11-2014
  2014Z22056 Aan minister Buza - reactie brf derde inburgeren vanuit het buitenland 5-11-2014
  2014Z18621 Aan minister Buza- voortgang mishandeling diplomaat in Moskou 21-10-2014
 17. 17

  Verzoek reactie minister op het rapport “Freedom of Thought” van het Humanistisch Verbond.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek brief minister over actuele situatie in Venezuela

  Te behandelen:

  Loading data