Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

De vergadering is geweest

11 december 2014
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

    Te behandelen:

    Loading data