Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

11 december 2014
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • J. Taverne (VVD)
 • A.G. Schouw (D66)
 • F. van Oosten (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vraag en antwoord over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel reactie op de brief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters inzake een verzoek om aanpassing van wetsvoorstel verkorting duur voortgezette Appa (Kamerstuk 33 946)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstelbericht toezending feitenrelaas over het rapport identiteitsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Taakopdracht Studiegroep Openbaar Bestuur inzake het opstellen van een advies over het functioneren van het openbaar bestuur en betekenis te geven aan de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding Notitie Overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over geheime malware (RvW 25 november 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van een brief aan de gemeenteraden van Bussum, Muiden en Naarden over het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp (Kamerstuk 34 075, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies van Actal over regeldruk bij het voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Mededeling de stedelijke dimensie van het Europees beleid – hoofdkenmerken van een Europese stedelijke agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van het lid Schouw de minister van BZK te vragen om een brief over de gevolgen van het recent gepubliceerde rapport van de Inlichtingencommissie van de Senaat van de Verenigde Staten: “Report on CIA detention and interrogation program”.

  Te behandelen:

  Loading data