Vergadering : Vergadering van de tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête

De vergadering is geweest

11 december 2014
9:00 - 10:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Bijlage

Deelnemers

  • A.A.G.M. van Raak (SP)
  • R.A. van Vliet (Van Vliet)
  • R.E. van der Linde (VVD)
  • R.A. Vermeij (PvdA)
  • W. Koolmees (D66)

Agendapunten

  1. 1

    Vergadering van de tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête (TCEWPE) d.d. 11 december 2014.

    De agenda voor dit overleg wordt u zo spoedig mogelijk toegestuurd.