Algemeen overleg : Kinderrechten

De vergadering is geannuleerd

11 december 2014
16:00 - 18:00 uur
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • R.H.A. Plasterk
    minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding Eerste Aanzet actieplan Kinderrechten in het Koninkrijk

    Te behandelen:

    Loading data