Algemeen overleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

11 december 2014
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunt*)
Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • A.W. Lucas (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding van de zesde voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Actualiteiten passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over een verplichting voor scholen om leerlingen met diabetes toe te laten

  Te behandelen:

  Loading data