Algemeen overleg : Wapenexportbeleid vervroegd naar 15.30 uur

De vergadering is verplaatst

11 december 2014
16:00 - 18:30 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie i.v.m. wijziging tijd, was eerst 16.00 tot 18.30 uur