Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 december 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer over de Europese Begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding rapport 'De middelen van de EU optimaal benutten: een overzicht ("landscape review") van de risico’s voor het financiële beheer van de EU-begroting van Europese Rekenkamer

 3. 3

  Antwoorden op vragen van de commissie over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Versobering heffingskorting groen beleggen. Realisatie en effect"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek advies Cie RU over verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer ter bepaling van een ex ante kader ter beoordeling en controle door de Kamer van outcome ten opzichte van leraren intensiveringen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking motie Harbers c.s. over beleidsdoorlichtingen (Kamerstuk 34 000, nr. 36)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Focusonderwerpen in de jaarverantwoording van het Rijk over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ter informatie. Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven en/of rapporten alsmede verzoeken aan de Algemene Rekenkamer, waarvoor het voortouw bij een andere Kamercommissie is belegd.

  • Brief 'Transparantie van NAVO-uitgaven' (DEF) 2014Z20983
  • Brief 'Erratum bij de brief Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) 2014Z21902