Algemeen overleg : Voortgang decentralisatie zorg

De vergadering is geweest

11 december 2014
12:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 10 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • L. Ypma (PvdA)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het artikel ‘Adhd-kinderen vergeten bij decentralisatie’ in de Telegraaf d.d. 3 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Continuïteit van zorg voor jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Omissie Jeugdwet registratietermijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Privacy Impact Assessment Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toelichting op proces indeplaatsstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwikkeling van de wachtlijsten in de provinciale geïndiceerde jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken transitie en inkoop jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen van de commissie over de tussenevaluatie experiment regelarme instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Evaluatie Zichtbare schakel 2009-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de berichtgeving van Nieuwsuur van 28 oktober jl. “Kortingen zorg forser dan verwacht”.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Communicatie aan AWBZ-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het artikel in Binnenlands bestuur “gemeenten overtreden massaal wet met schrappen poetshulp”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw, Jeugdwet en Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer om een brief over de uitspraak d.d. 9 december 2014 van de Rechtbank Noord-Nederland (zaaknummer Awb 14/4569)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer over duidelijkheid voor mensen met zware zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Leiijten gedaan bij de regeling van werkzaamheden over het bericht dat geriaters het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen onverantwoord vinden

  Te behandelen:

  Loading data