Donderdag 15 april

09:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
10:00 - 12:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 20 april 2021

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:30 - 11:15 uur

Defensie

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Energieraad (informeel) d.d. 22 april 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
12:30 - 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
13:00 - 16:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on external relations: Joint Conference with IPA CIS/PACE/PA OSCE/PAM to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)
13:30 - 14:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
14:00 - 15:00 uur

Financiën

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - over brief Belastingontwijking (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160) (35692) (verplaatst naar 12 mei 2021)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:30 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Honouring of Obligations and Commitments meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)
14:45 - 15:45 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
15:30 - 17:00 uur

Financiën

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
16:00 - 19:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken NB gewijzigd tijdstip

Commissiedebat
Thorbeckezaal
tot 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen