Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht commissie-RvW Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 15-04-2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 15 april 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Introductiedossier BuHa-OS

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
4
Geplande activiteiten van de commissie

Details

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
  • di 18-05-2021 17.00-20.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 19-05-2021 10.00-13.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 20-05-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 03-06-2021 13.30 -14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 17-06-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 01-07-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021 

Nog te agenderen plenaire debatten:
17. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
19. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11/2020)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01/2020)
7
Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van coronacrisis voor de allerarmsten wereldwijd
8
Verzoek Amref Flying Doctors, mede namens SRGR-platform, tot aanbieding welkomstpakket "vrije doos"
20
Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8 december 2020, over de positie van de Europese Commissie inzake het VN-Verdrag bedrijfsleven en mensenrechten en appreciatie van het tweede concept van de UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

Te behandelen:

23
Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de voorjaarsvergadering van de Wereldbank van 9 tot en met 11 april 2021 (Kamerstuk 26234-250)

Te behandelen:

31
EU-SIGNALERING - Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 2 maart 2021
36
Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

Te behandelen:

37
Voorstel van wet van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

Te behandelen:

38
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  1. 2021Z03313 Aan minister BuHa-OS - rappelleren brief over uitvoering motie Nederlandse kleding- en textielbedrijven, 17-12-2020
  2. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer, 19-11-2020
  3. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen, 16-06-2020