Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

15 april 2021
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • M.L.J. Paul (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Introductiedossier BuHa-OS

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 4. 4

  Geplande activiteiten van de commissie

  Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
  • di 18-05-2021 17.00-20.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 19-05-2021 10.00-13.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 20-05-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 03-06-2021 13.30 -14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 17-06-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 01-07-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021 

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  17. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  19. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
  13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11/2020)
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01/2020)
 5. 5

  Lijst met controversieel verklaarde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies commissie Financiën wijze van behandeling jaarverantwoording 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van coronacrisis voor de allerarmsten wereldwijd

 8. 8

  Verzoek Amref Flying Doctors, mede namens SRGR-platform, tot aanbieding welkomstpakket "vrije doos"

 9. 9

  Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie-Voordewind c.s. over additionele hulp voor vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden (Kamerstuk 32317-676)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg over additionele bijdrage ten behoeve van humanitaire respons op de Griekse eilanden (Kamerstuk 34952-124)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. over toegroeien naar een besteding van 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35570-XVII-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund (Kamerstuk 34952-120)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verslag schriftelijk overleg over het wapenexportbeleid (Kamerstuk 22054-334)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op rapporten ten behoeve van evaluatie en bijstelling van vijf jaar nationale SDG-uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoeken commissie over berichtgeving over Oeigoerse dwangarbeid i.v.m. textiel en haarproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Humanitaire hulp en diplomatie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de beschikbaarheid van COVID-vaccins in ontwikkelingslanden en de inzet van Nederland en de EU hierop, inclusief aantallen en tijdlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - resultaten en geleerde lessen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8 december 2020, over de positie van de Europese Commissie inzake het VN-Verdrag bedrijfsleven en mensenrechten en appreciatie van het tweede concept van de UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag schriftelijk overleg over de afgifte van een vergunning voor de export van militair materieel naar Thailand (Kamerstuk 22054-337)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de voorjaarsvergadering van de Wereldbank van 9 tot en met 11 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de voorjaarsvergadering van de Wereldbank van 9 tot en met 11 april 2021 (Kamerstuk 26234-250)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de motie van het lid Bouali over mogelijkheden om het Holland Alumni network te behouden (Kamerstuk 35570-XVII-29)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van de leden Voordewind en Kuik over het voortzetten van de steun aan maatschappelijke organisaties tegen kinderprostitutie (Kamerstuk 35570-XVII-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Alkaya en Bouali over onverminderd doorzetten van programma’s gericht op de aanpak van hiv en aids (Kamerstuk 35570-xvii-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg over het EU-China investeringsakkoord (Kamerstuk 21501-02-2255)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake informatieafspraken over de behandeling van het EU-China investeringsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart 2021 (Kamerstuk 21501-02-2294)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  EU-voorstel: Evaluatie van het handelsbeleid – Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid (COM (2021) 66)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 april

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z03313 Aan minister BuHa-OS - rappelleren brief over uitvoering motie Nederlandse kleding- en textielbedrijven, 17-12-2020
  2. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer, 19-11-2020
  3. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen, 16-06-2020