Donderdag 13 februari

09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Economics and Security Committee (ESC) and Political Committee (PC)

Werkbezoek
Paris, France  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor dhr. Van der Blom

Verhoor
Enquêtezaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (VERPLAATST NAAR 20 februari 2020 van 14.30 - 17.00 uur)

Algemeen overleg
10:00 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering (verplaatst naar 20 februari 2020)

Procedurevergadering
10:30 - 11:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Asbeststelsel en certificatie - is verplaatst naar 18 februari 2020 om 17.30 uur

Technische briefing
(besloten)
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompezaal
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van het CDA, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Mestbeleid van 19 februari 2020 uit te stellen tot uiterlijk half april, in afwachting van de brief over de contouren van het herziene mestbeleid.

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven minister VWS inzake Jaarplanning 2020 (TK 35300-XVI-154) en stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (TK 35300-XVI-150)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken (TK 35368)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
13:00 - 15:00 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor El Damanhoury

Verhoor
Enquêtezaal
13:00 - 15:00 uur

Binnenlandse Zaken

Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delegatie van het Turks Parlement (subcommissie Turken in het Buitenland en Aanverwante Relaties)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
13:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (uitgesteld tot na het krokusreces)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Reactie op rapporten ProDemos

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Artificiële intelligentie bij de politie (verplaatst naar 10 februari 2020 om 10.00 uur)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
14:15 - 16:15 uur

Justitie en Veiligheid

Genitale verminking

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:30 - 15:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep EU-prioritering

Vergadering
15:30 - 17:30 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor dhr. Rijssenbeek

Verhoor
Enquêtezaal
15:30 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:30 - 16:30 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:00 - 18:00 uur

Financiën

Ministerie van Financiën over de staatsbalans

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
17:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

MH17 (verplaatst naar 17.30 uur)

Technische briefing
(besloten)
17:30 - 18:30 uur

Justitie en Veiligheid

MH17

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen